01.01.2010
Nová skladovací hala
Byla zprovozněna nová skladová hala o rozloze 2.000 m2.
01.01.2009
Kolaudace objektů
Byla provedena kolaudace dvoupodlažní výrobní haly č. V o celkové rozloze 4.320 m2, parkoviště a objízdné komunikace.
01.01.2008
Rozšíření výroby
Byly rozšířeny výrobní kapacity pro technologii MINI a velkých thermo válečků
22.01.2008
Technické parametry
Dnes byly vloženy aktuální technické parametry a použití našich výrobků.
12.04.2007
Aktualizace
Dnes byly dokončeny hlavní úpravy české verze www prezentace. Byla dopracována struktura členění výrobního sortimentu, změněny byly některé grafické prvky a především byl upraven katalog výrobků včetně nových náhledů. Věříme, že se vám provedené změny budou líbit.
17.10.2006
Systém jakosti
Dnes byl úspěšně obhájen opakovaný audit ČSN EN ISO 9001:2001. Více informací o certifikaci firmy IPC plast naleznete zde.