Evropský leader v produkci malířských válečků a příslušenství …

O NÁS

Firma IPC plast, spol. s r.o.

Firma IPC plast spol. s r.o. je významným výrobcem a dodavatelem malířských válečků a dalších pomůcek pro profesionální uživatele a příležitostné domácí kutily. Je kapitálově silná a řadu let patří mezi nejstabilnější společnosti v Česku. O této skutečnosti svědčí i to, že pravidelně od roku 2013 získává CERTIFIKÁT AAA CZECH Stabiltiy Award EXCELENTNÍ.

Během uplynulých let prošla firma rychlým inovačním vývojem. Značně se rozšířil nejen původní sortiment výrobků, ale i okruh obchodních partnerů. Zásadních změn doznal i způsob výroby a kvalita produkce.

Dnes využívá společnost moderní technologii výroby malířských válečků. Tím se snaží o dosažení vysoké úrovně kvality produkce, krátkých dodacích termínů a v neposlední řadě i příznivé cenové relace.

Tyto atributy si získaly stálý okruh obchodních partnerů, který se každoročně rozšiřuje a zároveň zvyšuje objem produkce. Více než 95% produkce se vyváží mimo Českou republiku. Odběrateli jsou nejen země Evropské unie, ale i Japonsko, Indie, USA a Kanada.  Roční produkce je cca 640 mil. Kč, což představuje 75 mil. kusů různých druhů válečků.

Firma I P C zaměřuje svou pozornost také do oblasti lisování plastických hmot. Začátkem roku 2014 uvedla do provozu výrobní a skladovací halu LISOVNY. Vyrábí se zde jak komponenty pro malířské válečky, tak i jejich příslušenství (síta, vany apod.). Ročně se vyrobí cca 200 mil. kusů plastových dílů.

Firma disponuje vlastní NÁSTROJÁRNOU zajišťující jak opravy a údržbu stávajícího strojního parku, tak vývoj a konstrukci vlastních jednoúčelových strojů zaměřených na výrobní technologie na provoze malířských válečků a forem pro lisovnu. Některá řešení jsou patentově chráněná jak v ČR, tak v EU. Provoz nástrojárny je vybaven špičkovými CNC stroji.

Historie firmy

Historie firmy se začala psát v roce 1990, kdy současný majitel se svou rodinou založil společnost na výrobu pomůcek, předmětů a nářadí pro domácí práce. Na začátku se vyráběly výrobky z dodaného materiálu a pro jednoho odběratele.

Záhy se však ukázalo, že toto spojení – práce ve mzdě pro jednoho – nemá žádnou perspektivu a začali se hledat noví partneři a začal se nakupovat materiál přímo od dodavatelů.

Začala tak etapa intenzivního rozvoje společnosti, hledání nových odbytišť a nových obchodní partnerů. Zároveň se systematicky rozšiřoval výrobní sortiment podle potřeb zákazníků. Rozvoj se zaměřil na výrobu univerzálních válečků na bázi šití. Postupně se inovace výroby dotkla i dalšího sortimentu – pěnových válečků a válečků vyráběných na bázi thermofúze.

Všechny volné finanční prostředky firma investovala do rozvoje výrobní základny, do nákupu nových strojů a zařízení, do technologie výroby, do zvyšování produktivity práce, do zkvalitňování produkce a rozšiřování výrobního sortimentu.

S růstem ekonomického potenciálu se firma zaměřila i na další činnosti, především na lisování plastů a výrobu forem, nástrojů i nových strojů ve vlastní nástrojárně. Tato skutečnost vyvolala potřebu zvyšovat kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnanců. Dnes společnost úspěšně rozvíjí vlastní výrobní postupy, technologii výroby, staví nové výrobní linky na celý dodávaný sortiment.

Současné výrobní technologie jsou orientovány na jakost výrobků, na vysokou produktivitu práce a hromadnou výrobu.

Po 27 letech se společnost I P C plast spol. s r.o. stala seriózním, spolehlivým a vstřícným obchodním partnerem, schopným dodávat vysoce kvalitní výrobky v takovém provedení a termínech, které si zákazník přeje. Kvalitou a objemem produkce se řadí mezi přední evropské výrobce malířských válečků.


OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002091
Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti I P C plast spol. s r. o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů společnosti I P C plast spol. s r. o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 3 ks stávajících energeticky náročných vstřikovacích lisů za 3 ks nových, moderních a energeticky úsporných vstřikovacích lisů vč. manipulátorů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Realizace energeticky úsporných opatření FVE ve společnosti IPC plast spol. s r.o.“, CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000077
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování vlastní FVE a následné zahájení výroby elektrické energie z OZE ve společnosti IPC Plast spol. s r.o.
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.


SOUTĚŽ OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ VYHLÁSILA VÝSLEDKY

Praha, 12. června 2019 – OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ zná své vítěze.
Do letošního finále se dostalo 89 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1307 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 43 % z nich tvoří rodinné firmy, 63 % pak působí prostřednictvím svých produktů a služeb v zahraničí.
Více jak polovina společností 62,5 %, které se dostaly do finále letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, na českém trhu působí více jak 20 let a celkem 54 % byly založeny v první polovině 90. let. „Analýza dále ukázala, že hlavním motivem pro většinu „Lídrů“ byla snaha postavit se na vlastní nohy a jít vlastní cestou či záchrana firmy, která by jinak zanikla. V současné době majitelé akcentují potřebu podporovat smysluplné regionální aktivity,“ vysvětluje Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko.
Odborný garant soutěže, společnost CRIF - Czech Credit Bureau letos využila k dalšímu zvýšení kvality hodnocení firem aktualizované modely používané v rámci zastřešující značky CRIF Ratings. Do nich patří i ekonomické hodnocení iRating, které je srovnatelné s hodnotícími systémy velkých bank a využívá jej řada finančních institucí, přičemž je v souladu s metodikou BASEL III. „Hodnocení ekonomické situace účastníků soutěže jsme prováděli důsledně formou využití Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů aplikace Cribis. Významnou informací pro kulturu podnikání v České republice je fakt, že téměř polovina účastníků finále soutěže funguje jako rodinné firmy, které se dokázaly prosadit v silné oborové konkurenci. Příslibem do budoucna je potom skutečnost, že více než 60 % finalistů se úspěšně prosazuje na zahraničních trzích. Všem společnostem, které splnily kritéria soutěže, patří náš obdiv a přání, aby na svých trzích i nadále byly lídry,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.