Evropský leader v produkci malířských válečků a příslušenství …

O NÁS

Firma IPC plast, spol. s r.o.

Firma IPC plast spol. s r.o. je významným výrobcem a dodavatelem malířských válečků a dalších pomůcek pro profesionální uživatele a příležitostné domácí kutily. Je kapitálově silná a řadu let patří mezi nejstabilnější společnosti v Česku. O této skutečnosti svědčí i to, že pravidelně od roku 2013 získává CERTIFIKÁT AAA CZECH Stabiltiy Award EXCELENTNÍ.

Během uplynulých let prošla firma rychlým inovačním vývojem. Značně se rozšířil nejen původní sortiment výrobků, ale i okruh obchodních partnerů. Zásadních změn doznal i způsob výroby a kvalita produkce.

Dnes využívá společnost moderní technologii výroby malířských válečků. Tím se snaží o dosažení vysoké úrovně kvality produkce, krátkých dodacích termínů a v neposlední řadě i příznivé cenové relace.

Tyto atributy si získaly stálý okruh obchodních partnerů, který se každoročně rozšiřuje a zároveň zvyšuje objem produkce. Více než 95% produkce se vyváží mimo Českou republiku. Odběrateli jsou nejen země Evropské unie, ale i Japonsko, Indie, USA a Kanada.  Roční produkce je cca 640 mil. Kč, což představuje 75 mil. kusů různých druhů válečků.

Firma I P C zaměřuje svou pozornost také do oblasti lisování plastických hmot. Začátkem roku 2014 uvedla do provozu výrobní a skladovací halu LISOVNY. Vyrábí se zde jak komponenty pro malířské válečky, tak i jejich příslušenství (síta, vany apod.). Ročně se vyrobí cca 200 mil. kusů plastových dílů.

Firma disponuje vlastní NÁSTROJÁRNOU zajišťující jak opravy a údržbu stávajícího strojního parku, tak vývoj a konstrukci vlastních jednoúčelových strojů zaměřených na výrobní technologie na provoze malířských válečků a forem pro lisovnu. Některá řešení jsou patentově chráněná jak v ČR, tak v EU. Provoz nástrojárny je vybaven špičkovými CNC stroji.

 

 

Historie firmy

Historie firmy se začala psát v roce 1990, kdy současný majitel se svou rodinou založil společnost na výrobu pomůcek, předmětů a nářadí pro domácí práce. Na začátku se vyráběly výrobky z dodaného materiálu a pro jednoho odběratele.

Záhy se však ukázalo, že toto spojení – práce ve mzdě pro jednoho – nemá žádnou perspektivu a začali se hledat noví partneři a začal se nakupovat materiál přímo od dodavatelů.

Začala tak etapa intenzivního rozvoje společnosti, hledání nových odbytišť a nových obchodní partnerů. Zároveň se systematicky rozšiřoval výrobní sortiment podle potřeb zákazníků. Rozvoj se zaměřil na výrobu univerzálních válečků na bázi šití. Postupně se inovace výroby dotkla i dalšího sortimentu – pěnových válečků a válečků vyráběných na bázi thermofúze.

Všechny volné finanční prostředky firma investovala do rozvoje výrobní základny, do nákupu nových strojů a zařízení, do technologie výroby, do zvyšování produktivity práce, do zkvalitňování produkce a rozšiřování výrobního sortimentu.

S růstem ekonomického potenciálu se firma zaměřila i na další činnosti, především na lisování plastů a výrobu forem, nástrojů i nových strojů ve vlastní nástrojárně. Tato skutečnost vyvolala potřebu zvyšovat kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnanců. Dnes společnost úspěšně rozvíjí vlastní výrobní postupy, technologii výroby, staví nové výrobní linky na celý dodávaný sortiment.

Současné výrobní technologie jsou orientovány na jakost výrobků, na vysokou produktivitu práce a hromadnou výrobu.

Po 27 letech se společnost I P C plast spol. s r.o. stala seriózním, spolehlivým a vstřícným obchodním partnerem, schopným dodávat vysoce kvalitní výrobky v takovém provedení a termínech, které si zákazník přeje. Kvalitou a objemem produkce se řadí mezi přední evropské výrobce malířských válečků.