Evropský leader v produkci malířských válečků a příslušenství …

WHISTLEBLOWING

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů určila společnost I P C plast spol. s r.o., IČ: 00515566, sídlem Palackého 753, 394 68 Žirovnice za příslušnou osobu JUDr. Evu Cempírkovou a ing. Marii Vaňáskovou.

Kontaktní údaje

Příslušná osoba paní Ing. Marie Vaňásková - E-mail: ipc.whistleblowing@seznam.cz
Příslušná osoba paní JUDr. Eva Cempírková – E-mail: ipc.whistleblowing@seznam.cz
Adresa pro písemnou komunikaci s příslušnou osobou: I P C plast spol. s r.o., IČ: 00515566, sídlem Palackého 753, 394 68 Žirovnice.
 

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení prostřednictvím níže uvedených nahlašovacích kanálů:

a) elektronicky na speciální e-mailovou adresu pro přijímání oznámení

ipc.whistleblowing@seznam.cz 

(dále jen „e-mailová adresa“); do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba. Tato zabezpečená internetová komunikační platforma byla zřízena zaměstnavatelem.

b) nebo ústně, a to po domluvě s příslušnou osobou na pracovišti personalistiky ve sjednaný termín v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 14:15 hod. v kanceláři č. 2.03. O ústně podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit stvrzením podpisem oznamovatele.

c) písemně lze podat oznámení na adresu  I P C plast spol. s r.o., IČ: 00515566, sídlem Palackého 753, 394 68 Žirovnice. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

d) oznámení lze také zaměstnavateli podat do boxu umístěného u kanceláře personalistky a příslušné osoby vždy v pracovní dny od pondělí do pátku od 6.00 hod. do 14.15 hod. u kanceláře č. 2.03 na personalistice. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

e) oznámení je možné také podat externímu řešiteli, Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, nebo e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz  nebo telefonicky 00420 221 997 840. 


Povinná osoba – zaměstnavatel využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt – zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Formulář pro písemné podání

Směrnice o vnitřním oznamovacím systému